#แจ้งวันปิดทำการ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องใน…”วันคล้ายวันสวรรคต” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#แจ้งวันปิดทำการ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องใน… . “วันคล้ายวันสวรรคต” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร . “สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ออลพาสชั่น จำกัด . ทางเราจะ “เปิดให้บริการปกติ” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565