ที่สุดของกล้องติดรถยนต์!! เจ้าแห่งความ”เจ้าระเบียบ” ในการจัดระเบียบไฟล์ชนิดต่างๆแบบเข้าใจง่าย

ที่สุดของกล้องติดรถยนต์ เจ้าแห่งความเจ้าระเบียบ‼ กล้องติดรถยนต์ SCENE เปลี่ยนเรื่อง “ยาก” ให้เป็น “ง่าย” ด้วยระบบจัดการไฟล์ VDO ? เป็นหนึ่งข้อดีของการจัดสรรเนื้อที่ใน “SD Card” แบ่งไฟล์ออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อ “ลดปัญหา” ไฟล์Emergency ไปลดพื้นที่ของไฟล์ปกติ ทำให้บันทึกไฟล์ปกได้ยาวยิ่งขึ้น???