[เปรียบเทียบ]แบตเตอรี่ในกล้องติดรถยนต์ : แบตเตอรี่ธรรมดา VS แบตเตอรี่คาปาซิเตอร์

GENERAL BATTERY(Lithium ion) VS CAPACITOR BATTERY แบตเตอรี่ในกล้องติดรถยนต์ : แบตเตอรี่ธรรมดา (ลิเทียมไอออน) VS แบตเตอรี่คาปาซิเตอร์ SHOULD YOU GET A DASHCAM WITH A BATTERY OR WITH A CAPACITOR? ควรเลือกกล้องติดรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่แบบธรรมดาหรือแบบคาปาซิเตอร์ ?